Для налаштування даного модуля слід вибрати категорію Додатки, натиснути кнопку Оновити списки додатків (що знаходиться зліва в верхньому рядку) та в пошуковій стрічці ввести "Chatbot", знайдені модулі встановити.

Далі слід перейти в модуль "ChatBot".  Якщо чат-бот не з’явився в списку модулів, необхідно перевірити права доступу користувача до цього модулю.  

Для цього необхідно перейти в налаштування користувача і надати відповідні рівні доступу.

Меню "ChatBot" складається з чотирьох розділів та майстра початкових налаштувань «Setup Config»: 

1. «Боти» – містить список всіх ботів, які використовуються; 

2. «Діалоги» – список всіх діалогів; 

3. «Відправники» – список всіх відправників повідомлень; 

4. «Налаштування» – додаткові налаштування модуля. 


Перейшовши в меню "ChatBot", натисніть «Налаштування».  Ви перейдете на форму майстра початкових налаштувань.

По замовчуванню відразу створюється комунікаційний та операторський чат-боти, які надають можливість побудови динамічного спілкування з клієнтом з подальшим підключенням оператора до діалогу в будь-який момент спілкування. 

Крок 1. Ви здійснюєте вибір  компанії чи списку компаній, для яких необхідно створити чат-боти.

Крок 2. Ви обираєте, за допомогою яких саме месенджерів буде відбуватись подальше спілкування.

Для списку обраних месенджерів встановлюються додаткові додатки для здійснення їх подальшого налаштування.

Крок 3. Ви обираєте, чи потрібно додавати ім’я оператора до повідомлень з відповідями користувачу.  По замовчуванню ця властивість увімкнена.

Крок 4. Ви вказуєте, створювати чи не створювати Контакт (Лід) для нового клієнта, який написав в чат-бот вперше.  Рекомендовано залишити галочку активною, щоб для кожного клієнта створювався новий Контакт.  Якщо для нового клієнта не створювати Контакт в базі "Odoo", то система не зможе коректно відобразити діалоги в модулі Обговорення для всіх невідомих контактів.

Натисніть кнопку «Закінчити». Вам відобразиться список всіх створених чат-ботів згідно Ваших налаштувань. 


Якщо після налаштування основного модулю "ChatBot" виникла необхідність додати нові канали зв’язку з нових месенджерів до системи, то це можна зробити декількома способами: встановити через меню «Додатки» та встановити через меню «Месенджери» в налаштуваннях  чат-боту. Встановивши необхідні модулі перейдіть в меню Чат-Бот. Перейдіть на вкладку Налаштування та оберіть Месенджери.

Знайдіть в списку потрібний Вам канал зв’язку та активуйте, натиснувши на кнопку «Активувати». 

Статус каналу зв’язку зміниться на « Увімкнено» і з’явиться кнопка переходу до налаштувань месенджера.

При купівлі модулів вам буде надана Розширена інструкція до налаштування модулів з усіма необхідними кроками налаштувань та описом функціоналу. Ви також можете отримати Розширену інструкцію  за запитом.