ПОЛІТИКА КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

Користувач - фізична особа, яка досягла повноліття та здатна своїми діями набувати для себе громадянські права та самостійно їх здійснювати, а також своїми діями створювати для себе громадянські обов'язки. самостійно їх виконувати та нести відповідальність за невиконання умов чинної Політики конфіденційності.

Відвідувач - фізична особа, яка досягла повноліття та здатна своїми діями набувати для себе громадянські права та самостійно їх здійснювати, а також своїми діями створювати для себе громадянські обов'язки, самостійно їх виконувати та нести відповідальність за їх невиконная, яка відвідала Сайт у інформаційних цілях, не приймаючи публічну оферту.

KitWorks (тут та далі іменована як “KitWorks”, “ми”, “нас”) представлена ФОП Карабанов  та зареєстрована за адресою: Київ, Ентузіастів 25/2 кв 19 , якій належать усі Сервіси KitWorks та Сайт на підставі права приватної власності, та яка забезпечую організаційну, фінансову та технічну підтримку для існування та функціонування KitWorks та його Сайту.

Сторони - KitWorks та Користувачі (Відвідувачі).

Сервіси KitWorks - комплекс активів KitWorks, що містить:

(a)   Сайт з доменами: kitworks.systems, а також усі похідні посилання, мобільна та локалізована версія сайту, інші домени та сабдомени сайтів KitWorks;

(b)   Усі продукти, додатки та сервіси, які надаються Користувачам зараз та у майбутньому;

(c)   Усі мобільні додатки та сервіси, які надаються стороною KitWorks зараз та у майбутньому.

Політика конфіденційності - це набір правил та положень KitWorks для оборобки даних Користувачів та взаємодій між сторонами під час використання Користувачами сервісами KitWorks. Політика конфіденційності створюється згідно з чинним законодавством та вимогами Генерального регламенту про захист персональних даних. (“GDPR”).

Згода - це чітко виражена дія у вигляді згоди сторони з умовами цієї Політики конфіденційності. Згода сторони з умовами Політики конфіденційності може бути виражена у формі:

(a)   Зі сторони KitWorks – у вигляді публікації Політики конфіденційності на сайті KitWorks;

(b)   Зі сторони Користувача – у формі, що встановлена положеннями цієї Політики конфіденційності.

Генеральний регламент про захист персональних даних (тут та далі іменований – “GDPR”) - це Регламент (ЄС) 2016/679 Європейського парламенту та Ради від 27 квітня 2016 про захист фізічних осіб у зв'язку з обробкою особистих даних та про вільне переміщення таких даних, який відміняє Директиву 95/46/ЄС (Генеральний регламент про захист персональних даних).

Особисті дані - це будь-яка фактична інформація, яка дозволяє ідентифікувати людину. Така інформація містить (но не обмежується) ім'я, місцезнаходження, ідентифікатор мережі, IP-адреса, файли cookies та/або localStorage/sessionStorage, дату та час запиту, часовий пояс, стан доступу/код стану HTTP, об'єм переданих даних, сайт, з якого надходить запит, браузер (або інша програма/додаток, яка надає доступ до Сервісів KitWorks), операційна система та її інтерфейс, мова та версія програмного забезпечення браузера, ім'я, адреса електронної пошти, токени API, платіжні дани.

1. Загальні положення

1.1. Ця Політика конфіденційності визначає процедуру обробки та захисту персональних даних Користувача, які можуть надійти у розпорядження KitWorks у процесі взаємодії Користувачами з Сервісами KitWorks.

1.2. У цій Політиці конфіденційності, а також у нашому алгоритмі взаємодії з Користувачами ми враховуємо вимоги GDPR.

1.3. KitWorks надає свої Сервіси Користувачам, які досягли повноліття та здатні набувати для себе громадянські права та самостійно їх здійснювати.

1.4. KitWorks містить в собі два правових статуса, що визначаються GDPR:

(a)   Контролер даних;

(b)   Обробник даних.

1.5. Щодо Користувачів Сервісами KitWorks, у нас є юридичний статус як Контролера даних, так і Обробника даних. Інформація про осіб, які пов'язані з Користувачами, збирає та обробляє KitWorks суто у формі збереження. Користувачі KitWorks виступають Контролерами даних щодо таких осіб.

1.6. У відносинах між Користувачами та третіми особами, де використовуються Сервіси KitWorks, у нас є юридичний статус Обробника даних.

1.7. Ціллю цієї Політики конфіденційності є забезпечення захисту даних Користувачів, включно з їхніми персональними даними, від несанкціонованого доступу та розкриття.

1.8. Відносини, пов’язані зі збором, збереженням, розповсюдженням та захистом інформації, що надається Користувачам, регулюються цією Політикою конфіденційності. Ми приділяємо особліву увагу захисту даних.

1.9. Ми надаємо Згоду про рівні обслуговування (SLA), яка містить докладний опис сервісів, що надаються, включно з списком параметрів якості, надійністю служб KitWorks, методами та засоби керування ними, час відповіді KitWorks на запит від користувача, а також інші суттєві умови, притаманні цим згодам. Надається тількі за запитом користувача, надісланого через чат KitWorks або електронною поштою (support@kitworks.system).

1.10. Відвідувачі, які вперше користуються Сервісами KitWorks, включно з тестовим (пробним) форматом, повинні спочатку ознайомитися з положеннями цієї Політики конфіденційності.

1.11. Користувачі, що користуються Сервісами KitWorks на момент набуття чинності Політики конфіденційності, повинні ознайомитися з її поточними положеннями У той же час ми зобов’язані надіслати останню актуальну версію Політики конфіденційності Користувачам, згаданим у цьому розділі Політики конфіденційності. Для цієї цілі ми зобов’язані використовувати адреси електронної пошти, вказані Користувачами під час заповнення реєстраційної форми Сервісів KitWorks.

1.12. Користувачі та Відвідувачі, у тому ж числі згадані у пунктах 1.10., 1.11. Політики конфіденційності, які прочитали та дали згоду з положеннями Політики конфіденційності, зобов’язані виконати процедуру Згоди та поставити відповідну позначку («V») у відповідній області Сервісів KitWorks.

1.13. У разі невиконання зобов’язання, що мається на увазі у пункті 1.12. Політики конфіденційності, вважається, що Користувач (Відвідувач) не прийняв положення Політики конфіденційності. У цьому випадку Користувачу (Відвідувачу) не дозволяється використовувати Сервіси KitWorks та Користувач (Відвідувач) позбавляється можливості використовувати Сервіси KitWorks. У разі виникнення умов, вказаних у цьому розділі Політики конфіденційності, ми зобов’язані видалити особисті дані про таку особу..

1.14. У разі незгоди з положеннями чинного документу (частково або повністю) особа, яка висловила незгоду, не має права використовувати Сервіси KitWorks. У цьому випадку для цієї Сторони з’являються наслідки, вказані у пункті 1.13 Політики конфіденційності.

2. Принципи обробки даних  KitWorks

2.1. Особисті дані обробляються тільки у тих випадках та цілях, для яких ці дані збираються.

2.2. Обработка персональных данных пользователя осуществляется только в тех случаях и целей, для которых эти данные собираются.

2.3. Персональні дані Користувачів повинні відповідати, бути релевантними та обмежуватися цілями використання Сервісів KitWorks, для яких такі дані обробляються.

2.4 Персональні дані Користувача, що використовуються KitWorks, є точними та актуальними. KitWorks виправляє та видаляє застарілу та неправильну інформацію.

2.5 Ми проводимо регулярні ревізії та очистки нашої бази даних користувачів. Ми зберігаємо інформацію Користувача протягом певного періоду часу, що виправдовується комерційними або юридичними цілями.

2.6. Ми опрацьовуємо персональні дані з використанням відповідних технічних або організаційних заходів, щоб забезпечити належний захист персональних даних, у тому числі захист від несанкціонованої або незаконної обробки, а також у разі втрати, знищення або пошкодження.

3. Цілі збору даних та обробки даних

3.1. Обробка персональних даних користувача виконується KitWorks тільки у тому випадку, якщо Користувач дав згоду на обробку своїх персональних даних для однієї чи декількох конкретних цілей.

3.2. Обробка персональних даних користувача виконується KitWorks для того, щоб:

(а)   Ідентифікувати Користувача у відносинах між KitWorks та Користувачем;

(б)   Надавати Користувачу низку сервісів у рамках Сервісів KitWorks;

(в)   Проводити статистичні та інші дослідження на основі неідентифікованих даних Користувача.

3.3. У випадках, коли KitWorks виступає Обробником даних, дані третіх осіб, які взаємодіють з Користувачем, збираються KitWorks виключно для цілей збереження та обробки (включно, крім іншого, валідацію, сортування, узагальнення, агрегування, аналіз, звітність, класифікації).

4. Права Користувачів

4.1. Користувачі мають право отримати підтвердження від KitWorks про те, чи обробляються їхні персональні дані («право на информацію»), і якщо так, то де можна отримати доступ до їхніх особистих даних та наступної інформації:

(а)   Ціль обробки;

(б)   Категорії персональних даних;

(в)   Отримувачі або категорії отримувачів, яким були чи будуть розкриті особисті дані, зокрема, отримувачі з країн, які не входять до ЄС, або міжнародних організацій;

(г)   Коли це можливо, передбачуваний період часу, протягом якого будуть зберігатися особисті дані, або, якщо це неможливо, критерії, що використовуються для визначення такого періоду;

(д)   Наявність права на виправлення або видалення персональних даних або на обмеження обробки персональних даних;

(е)    Право подати скаргу до органу нагляду;

(ж)   Наявність автоматизованого процесу прийняття рішень, включно з профілюванням, що згадується у статтях 22 (1) та (4) GDPR, та, принаймні, змістовної інформації про логіку такого процесу, а також значення та ймовірні наслідки такої оборобки для Користувача.

4.2. Якщо особисті дані передаються у країну, яка не входить до ЄС, або у міжнародну організацію, Користувач має право на отримання інформації про належні гарантії, пов’язані з передачою, згідно зі статтею 46 GDPR.

4.3. За запитом від користувача ми надамо копію персональних даних, які ми обробляємо. Для будь-яких додаткових копій, що запитує суб’єкт даних, ми можемо стягувати обґрунтовану плату залежно від адміністративних витрат. Якщо суб’єкт даних подає запит електронним способом, інформація повинна надаватися в загальноприйнятій електронній формі, якщо інше не вказано суб’єктом даних у запиті.

4.4. Користувач має право на виправлення даних, що означає, що Користувач має право отримати від KitWorks без необґрунтованої затримки виправлення неточних персональних даних Користувача. Беручи до уваги цілі обробки, суб’єкт даних має право на доповнення неповних персональних даних, у тому числі шляхом надання додаткової заяви.

4.5. Користувач має право на видадення даних («право на забуття»). Ми зобов’язані без жодних необґрунтованих затримок видалити особисті дані, якщо одна з наступних підстав набуде чинності:

(а)   Особисті дані більше не потрібні для цілей, у яких вони збирались або іншим чином оброблялись;

(б)   Користувач відкликає згоду, на підставі якої здійснювалась оборобка даних згідно з пунктом (а) статті 6(1) або пунктом (а) статті 9(2) GDPR, та якщо немає інших юридичних підстав для оборбки даних;

(в)   (в) Користувач заперечує проти оборбки згідно з Статтею 21(1) GDPR, та немає головних законних підстав для оборобки, або ж якщо суб’єкт даних заперечує протв обробки даних згідно зі Статтею 21(2) GDPR;

(г)   Особисті дані обробляються незаконно;

(д)   Особисті дані мають бути видалені для забезпечення відповідності юридичним зобов’язаннчм у законодавсті Ради або держав-членів, до якого застосовується KitWorks;

(е)    Особисті дані збираються у зв’язку з наданням послуг інформаційного суспільства, згаданих у Статті 8(1) GDPR.

4.6. У випадках, коли контролер зробив особисті дані загальнодоступними та зобов’язаний згідно з пунктом 1 GDPR видалити особисті дані, KitWorks, беручи до уваги технології та вартість виконання, повинен вжити відповідні заходи, включно х технічними, для інформування контролерів, які оборобляють особисті дані, що суб’єкт даних відправив запит на видалення будь-яких посилань на ці особисті дані, їхні копії та репродукції.

4.7. Користувач має право обмежити обробку своїх особистих даних у випадку набуття чинності однієї з наступних підстав:

(а)   Точність особистих даних оскаржується суб’єктом даних на період, який дозволяє KitWorks перевірити точність персональних даних;

(б)   Обробка є незаконною, та суб’єкт даних виступає проти видалення особистих даних та замість цього вимагає обмеження їхнього використання;

(в)   KitWorks більше не потребує особисті дані для цілей обробки, але вони потрібні суб’єкту даних для встановлення, здійснення або захисту юридичних домагань;

(г)   Користувач висловив заперечення проти обробки даних згідно зі Статтею 21(1) GDPR в очікуванні перевірки того, чи відміняють законні підстави, надані KitWorks, законні підстави суб’єкту даних

4.10. Якщо обробку було обмеждено згідно з пунктом 1 GDPR до перевірки того, чи відміняють законні підстави, надані KitWorks, такі особисті дані обробляються тільки за згодою суб’єкта даних (за винятком збереження) або для встановлення, здійснення або захисту юридичних домагань, або захисту прав іншої фізичної або юридичної особи, або з міркувань важливих суспільних інтересів Ради або держав-членів.

4.11. Користувач, який отримав право на обмеження обробки згідно з пунктом 1 GDPR, повинен бути проінформованим KitWorks до того, як буде скасовано обмеження обробки.

5. Умови обробки персональних даних та передачі їх третім особам

5.1. Ми вживаємо усіх необхідіних заходів для захисту особистих даних Користувача від несанкціонованого доступу, зміни, розкриття або знищення .

5.2. Ми надаємо доступ до персональних даних про Користувачів третім особам тільки тоді, коли ця інформація необхідна для забезпечення функціонування Сервісів KitWorks та для надання сервісів Користувачу.

5.3. Особисті дані про Користувачів шифруються з використанням технології Transport Layer Security (TLS) для захисту транзакцій та запобігання несанкціонованого доступу до особистої інформації.

5.4. Ми залишаємо за собою право використовувати інформацію, яка надається Користувачам, включно з особистими даними, для забезпечення відповідності вимогам чинного законодавства Сполучених Штатів Америки (а також для запобігання та/або припинення незаконних та/або неправомірних дій Користувачів). Розкриття інформації, яка надається Користувачам, може здійснюватися тільки згідно з чинним законодавством України за запитом суду, правоохоронних органів, а також в інших випадках, як того вимагає закон України.

5.5. У випадку витоку/несанкціонованого доступу/дискредитації особистих даних ми зобов’язані довести цей факт до відому відповідних органів влади не пізніше, ніж через 72 години після того, як ми дізнаємося про цей витік/несанкціонований доступ/дискредитацію.

5.6. 5.6. Передача особистих даних у третю країну або міжнароднку організацію можлива та дозволяється, якщо Європейська комісія («Комісія») вирішила, що третя країна, територія або один з декількох з цих секторів всередині цієї третьої країни або міжнародної організації надають адекватний рівень захисту особистих даних (тут і далі - «Рішення про достатність»).

5.7. У випадку відсутності Рішення про достатності ми повинні вжити заходи для компенсації відсутності захисту даних у третій країні, надавши відповідні гарантії Користувачам за умовою, що ефективні методи правового захисту прав Користувачів доступні, у томи числі:

(а)   Юридично обов’язковий та який підлягає виконанню документ між державними органами відповідних країн;

(б)   Обов’язкові корпоративні правила, затверджені компетентним наглядовим органом;

(в)   Положення про стандартний захист даних, прийняті Комісією;

(г)   Положення про стандартний захист даних, прийняті наглядовим органом та схвалені Комісією;

(д)   Затверджений кодекс поведінки разом з обов’язковими та юридично закріпленими обов’язками контролера у третій країні буде прймати належні заходи безпеки, у тому числі відносно прав Користувачів;

(е)    Затверджений механізм сертифікації, складений з примусовими та юридично закріпленими обов’язиками контролера у третій країні, для застосування відповідних гарантій, у тому числі щодо прав Користувачів.

5.8. У випадку видсутності рішення про достатність або належної гарантії передача персональних даних між державами може здійснюватись тільки при одному з наступних умов:

(а)   Користувач напряму погодився з запропонованою передачою після того, як був проінформованим про можливі ризики таких передач для суб’єкта даних у зв’язку з відсутністю Рішення про достатність та відповідних гарантій;

(б)   Передача необхідна для контракту між Користувачем та Контролером або здійснення преддоговірних заходів, що приймаються за запитом суб’єкта даних;

(в)   Передача необхідна для укладення або здійснення угоди, що укладається в інтересах Користувача між Контролером та іншою фізичною або юридичною особою;

(г)   Передача необхідна з важливих причин в інтересах суспільства;

(д)   Передача необхідна для обґрунтування, здійснення або захисту позовних вимог;

(е)    Передача необхідна для захисту суттєвих інтересів Користувача або інших осіб, якщо Користувач фізично або юридично нездатен дати згоду

6. Користувацька угода

6.1 Використовуючи сервіси KitWorks, Користувачі підтверждують, що:

(а)   Вони мають усі необхідні права, які дозволяють їм набувати громадянські права для себе та самостійно їх здійснювати, а також здатність створювати громадянські обов’язки для себе, виконувати їх самостійно та нести відповідальність за їхнє невиконання;

(б)   Вони вказують правильну інформацію про себе у відповідній формі для використання Сервісів KitWorks; Обов’язкові поля для подальшого надання Сервісів KitWorks позначені спеціальним чином - символом «*», будь-яка інша інформація надається Користувачам на свій розсуд;

(в)   Вони ознаймились з умовами чинної Політики конфіденційності, виявляють свою згоду з нею та приймають на себе права та обов’язки, що зазначені у ній. Знайомство з умовами чинної Політики конфіденційності та позначка відповідного поля під посиланням на цю Політику - це письмова згода Користувача на збір, збереження, обробку та передачу третім особам особистих даних, наданих Користувачем;

(г)  KitWorks не зобов’язаний та не перевіряє точність отриманої інформації (зібраної) інформації про Користувачів, за винятком випадків, коли така перевірка необхідна для виконання обов’язків перед Користувачами, а також у інших випадках, які не вказані у положеннях Політики кондфіденційності, але встановлені законами діючого законодавства Сполучених Штатів Америки;

(д)   Використовуючи Сервіси KitWorks, вони погоджуються отримувати періодичні повідомлення електронної пошти про оновлення KitWorks.

6.2. KitWorks - це SaaS (програмне забезпечення як послуга). Виходчи з цього, користувачі дають згоду на щомісячні/річні платежі, що повторюються, та на користуванням Сервісами KitWorks до моменту видалення/відміни облікового запису.

6.3. Користувачі мають право отримати особисті дані про себе, які вони надали KitWorks, а також мають право передавати ці дані іншим особам без втручання зі сторони KitWorks.

6.4. Користувачі мають право заперечувати проти певних видів оборобки своїх особистих даних - прямого маркетингу, оборобки в цілях захисту законих інтересів, а також оборбки даних для досліджувальних або статистичних уілей.

6.5. Будь ласка, ознайомтеся з нашими Загальними умовами користування, які застосовуються щодо користування Сервісами KitWorks.

7. Зміна та виділення особистих даних

7.1. Користувачам дозволяється змінювати (оновлювати, доповнювати) їхню особисту інформацію або її частину у будь-який час, а також параметри конфіденційності, надіславши запит до KitWorks через чат або електронною поштою(support@kitworks.systems).

7.2. Користувачам дозволяється видаляти їхню особисту інформацію або її частину у будь-який час, щоб уникнути її розповсюдження або передачі третім особам.

7.3. Ми залишаємо за собою право видалити особисту інформацію будь-якого Користувача, якщо вона більше не потрібна для цілей, для яких вона була зібрана, та при відсутності інших підстав для її збереження через певний проміжок часу після виникнення таких підстав.

7.4. Ми використовуємо файли cookie та/або localStorage/sessionStorage. Файл cookie являє собою невеликий об’єм даних, який часто включає анонімний унікальний ідентифікатор, який надсилається у браузер користувача з комп’ютерів сайту та зберігається на жосткому диску комп’ютеру користувача. localStorage та sessionStorage дозволяють зберігати пари ключів/значень у веб-браузері. Об’єкт localStorage зберігає дані без строку дії. Файли cookie та/або localStorage/sessionStorage необхідні для користування Сервісами KitWorks для унікальної ідентифікації браузеру та користувацьких установок під час входу у систему. Користувачі можуть керувати та/або видаляти файли cookie та localStorage/sessionStorage на свій розсуд за допомогою налаштуванб браузеру. Користувачі можуть керувати та/або видаляти файли cookie та localStorage/sessionStorage, які вже знаходяться на їхніх комп’ютерах, та також заборонити їхнє користування у більшості браузерів. Однак, якщо користувачі вирішують це зробити, їм, можливо, доведеться вручну налаштувати певні користувацькі установки кожен раз, коли вони заходять у KitWorks, і деякі сервіси та функції можуть не працювати.

8. Зміни в Політики конфіденційності

8.1. Ми залишаємо за собою право оновлювати Політику конфіденційності у будь-який час та з будь-якої причини. Ми сповістимо усіх Користувачів про цю зміну, надіслав їм електронний лист.

9. Дотримання Закону про боротьбу зі спамом, Закону про захисту конфіденційності дітей в Інтернеті, Закону про захист конфіденційності в Інтернеті в Каліфорнії

9.1. Закон про захист конфіденційності в Інтернеті в Каліфорнії (CalOPPA) є першим державним законом у країні, який потребує від комерційних сайтів та онлайн-сервісів публікації політики конфіденційності. Дія закону простягається далеко за межі Каліфорнії та вимагає від людини або компанії у Сполучених Штатах (та теоретично у світі), які керують сайтами, що збирають особисту інформацію від споживачів в Каліфорнії, публікувати на своєму сайті добре помітну політику конфіденційності, у якій точно вказано інформацію, що збирається, та особи, з якими вона ділиться, а також дотримуватись цієї політики. - Див. більше::http://consumercal.org/california-online-privacy-protection-act-caloppa/

9.1.1. Згідно з Законом про захист конфіденційності в Інтернеті в Каліфорнії ми висловлюємо свою згоду на наступне:

(а)   Користувачі можуть відвідувати наш сайт анонімно;

(б)   Після створення цієї Політики конфіденційності ми додамо посилання на неї на нашу головну сторінку або, як мінімум, на першу при вході на наш сайт важливу сторінку.

9.1.2. Користувачі будуть повідомлені про будь-які зміни у Політиці конфіденційності на нашій Сторінці Політики конфіденційності.

9.1.3. Користувачі можуть змінити свою особисту інформацію, надіславши запит нам у чат, надсілавши нам лист електронною поштою або увійшовши до свого акаунту.

9.1.4. 9.1.4. Ми враховуємо та дотримуємось сигнали do-not-track (“не відстежувати”) та не відстежуємо, не встановлюємо файли cookie та не використовуємо рекламу, коли працює механізм браузеру Do-Not-Track (DNT).

9.1.5. Також важливо відзначити, що ми допускаємо відстежування поведінки третіх осіб.

9.2.Закон про захист конфіденційності дітей в Інтернеті (COPPA). Коли мова йде про збір особистої інформації дітей молодше 13 років, Закон про захист конфіденційності дітей в Інтернеті (COPPA) доручає контроль батькам. Федеральна торговельна комісія, національне агенство з захисту прав споживачів, стежить за виконанням Закону про захист конфіденційності дітей в Інтернеті, у якому йдеться, що повинні робити оператори сайтів та онлайн-сервісів для захисту конфіденційності та безпеки дітей в Інтернеті. Ми не спеціалізуємося на ринку для дітей до 13 років.

9.3. Принципи чесної інформаційної практики є основою законодавства про недоторканність приватного життя в Сполучених Штатах, та концепції, зо містяться в них, відіграють важливу роль у розробці законів про захист даних у всьому світі. Розуміння принципів чесної інформаційної практики та те, як вони повинні бути реалізовані, має вирішальне значення для дотримання різних законів про конфіденційність, які захищають особисту інформацію.

9.3.1. Щоб відповідати принципам чесної інформаційної практики, у випадку витоку даних ми вжимаємо наступні дії у відповідь:

(а)   Ми сповістимо Користувача електронною поштою протягом 7 робочих днів;

(б)   Ми сповістимо Користувача через сповіщення на сайті протягом 7 робочих днів.

9.3.2.Ми також згодні з принципами індивідуального правого захисту, який вимагає, щоб люди мали право реалізувати юридичні закріплені права проти колекторів та обробників даних, які не змогли дотриматись закону. Цей принцип вимагає не тільки того, щоб окремі особи мали юридично закріплені права проти користувачів даних, але також і те, щоб окремі особи могли вдатися до судів або державного органу для розслідування та/або переслідування за недотримання закону обробниками даних.

9.4. Закон про боротьбу зі спамом - це закон, який встановлює правила для комерційних електронних листів, встановлює вимоги до комерційних повідомлень, дає отримувачам право на припинення пересилання їм електронних листів, та висловлює жорсткі покарання за порушення.

9.4.1. Ми збираємо адреси електронної пошти, щоб:

(а)   Надсилати інформацію, відповідати на питання та/або інші запити;

(б)   Обробляти замовлення та надсилати інформацію та оновлення, які відносяться до замовлень;

(в)   Ми також можемо надсилати вам додаткову інформацію, яка пов’язана з Сервісами KitWorks;

(г)   Продавати нашому листу розсилки або продовжувати надсилати електронні листи нашим клієнтам після того, як сталася перша транзакція.

9.4.2. Щоб дотримуватись Закону про боротьбу зі спамом, ми погоджуємось з наступним:

(а)   НЕ не використовувати фальшиві теми листів або адреси електронної пошти, що вводять в оману ;

(б)   Визначати повідомлення як рекламу якимось розсудливим способом;

(в)   Надати фізичну адресу нашого бізнесу або штаб-квартири сайту;

(г)   Перевіряти стронні сервіси email-маркетингу на відповідність, якщо такі використовуються;

(д)   Швидке задоволення запитів на відмову/відписку від підписки;

(е)    Дозволяти користувачам відмовитися від підписки, використовуючи посилання знизу кожного листа.

9.4.3. Якщо у будь-який момент ви захочете відмовитися від підписки на отримання майбутніх листів, ви можете дотримуватись інструкціям знизу кожного листа, та ми негайно видалимо вас зі всіх розсилок.

10. Контакти

10.1.Ви можете надіслати KitWorks будь-які пропозиції або питання з приводу цієї Політики конфіденційності на адресу support@kitworks.systems. Будь-які питання, які відносяться до GDPR, ви можете надсилати на адресу support@kitworks.systems